Vòng bi côn NTN

 • Vòng bi NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2  – Bạc đạn NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2 

  Vòng bi NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2  – Bạc đạn NTN E-M283449D/M283410/M283410DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 730.25 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1035.05 
  + Độ dày vòng bi (B): 755.65 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2 

  Vòng bi NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM283649D/LM283610/LM283610DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 749.3 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 990.6 
  + Độ dày vòng bi (B): 605 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2  – Bạc đạn NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2 

  Vòng bi NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2  – Bạc đạn NTN E-M284249D/M284210/M284210DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 762 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1079.5 
  + Độ dày vòng bi (B): 787.4 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-16001  – Bạc đạn NTN E-CRO-16001 

  Vòng bi NTN E-CRO-16001  – Bạc đạn NTN E-CRO-16001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1120 
  + Độ dày vòng bi (B): 820 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2  – Bạc đạn NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2 

  Vòng bi NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2  – Bạc đạn NTN E-M285848D/M285810/M285810DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 825.5 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1168.4 
  + Độ dày vòng bi (B): 844.55 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-16803  – Bạc đạn NTN E-CRO-16803 

  Vòng bi NTN E-CRO-16803  – Bạc đạn NTN E-CRO-16803  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 840 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1170 
  + Độ dày vòng bi (B): 840 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2  – Bạc đạn NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2 

  Vòng bi NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2  – Bạc đạn NTN E-LM286249D/LM286210/LM286210DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 863.6 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1130.3 
  + Độ dày vòng bi (B): 669.925 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-EE547341D/547480/547481DG2  – Bạc đạn NTN E-EE547341D/547480/547481DG2 

  Vòng bi NTN E-EE547341D/547480/547481DG2  – Bạc đạn NTN E-EE547341D/547480/547481DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 863.6 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1219.2 
  + Độ dày vòng bi (B): 876.3 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2 

  Vòng bi NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2  – Bạc đạn NTN E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 938.212 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1270 
  + Độ dày vòng bi (B): 825.5 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-19001  – Bạc đạn NTN E-CRO-19001 

  Vòng bi NTN E-CRO-19001  – Bạc đạn NTN E-CRO-19001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 880 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2  – Bạc đạn NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2 

  Vòng bi NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2  – Bạc đạn NTN E-LM288949D/LM288910/LM288910DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1200.15 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1593.85 
  + Độ dày vòng bi (B): 990.6 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M667947D/M667911/M667911DG2  – Bạc đạn NTN E-M667947D/M667911/M667911DG2 

  Vòng bi NTN E-M667947D/M667911/M667911DG2  – Bạc đạn NTN E-M667947D/M667911/M667911DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 409.575 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 546.1 
  + Độ dày vòng bi (B): 334.962 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-9602  – Bạc đạn NTN E-CRO-9602 

  Vòng bi NTN E-CRO-9602  – Bạc đạn NTN E-CRO-9602  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 480 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 700 
  + Độ dày vòng bi (B): 390 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-CRO-11403  – Bạc đạn NTN E-CRO-11403 

  Vòng bi NTN E-CRO-11403  – Bạc đạn NTN E-CRO-11403  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 570 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 810 
  + Độ dày vòng bi (B): 590 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN T-E-M268749D/M268710/M268710DG2  – Bạc đạn NTN T-E-M268749D/M268710/M268710DG2 

  Vòng bi NTN T-E-M268749D/M268710/M268710DG2  – Bạc đạn NTN T-E-M268749D/M268710/M268710DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 415.925 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 590.55 
  + Độ dày vòng bi (B): 434.975 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM272249D/LM272210/LM272210DG2  – Bạc đạn NTN E-LM272249D/LM272210/LM272210DG2 

  Vòng bi NTN E-LM272249D/LM272210/LM272210DG2  – Bạc đạn NTN E-LM272249D/LM272210/LM272210DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 482.6 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 615.95 
  + Độ dày vòng bi (B): 330.2 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-M278749D/M278710/M278710DAG2  – Bạc đạn NTN E-M278749D/M278710/M278710DAG2 

  Vòng bi NTN E-M278749D/M278710/M278710DAG2  – Bạc đạn NTN E-M278749D/M278710/M278710DAG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 571.5 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 812.8 
  + Độ dày vòng bi (B): 593.725 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-625984  – Bạc đạn NTN E-625984 

  Vòng bi NTN E-625984  – Bạc đạn NTN E-625984  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 592 
  + Độ dày vòng bi (B): 432 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN T-E-EE640193D/640260/640261DG2  – Bạc đạn NTN T-E-EE640193D/640260/640261DG2 

  Vòng bi NTN T-E-EE640193D/640260/640261DG2  – Bạc đạn NTN T-E-EE640193D/640260/640261DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 488.95 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 660.4 
  + Độ dày vòng bi (B): 365.125 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-LM778549D/LM778510/LM778510DG2  – Bạc đạn NTN E-LM778549D/LM778510/LM778510DG2 

  Vòng bi NTN E-LM778549D/LM778510/LM778510DG2  – Bạc đạn NTN E-LM778549D/LM778510/LM778510DG2  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 584.2 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 762 
  + Độ dày vòng bi (B): 396.875 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất