Vòng bi đũa 4 dãy NTN

 • Vòng bi NTN E-4R13201  – Bạc đạn NTN E-4R13201 

  Vòng bi NTN E-4R13201  – Bạc đạn NTN E-4R13201  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 660 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 820 
  + Độ dày vòng bi (B): 440 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16005  – Bạc đạn NTN E-4R16005 

  Vòng bi NTN E-4R16005  – Bạc đạn NTN E-4R16005  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1080 
  + Độ dày vòng bi (B): 750 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R10602  – Bạc đạn NTN E-4R10602 

  Vòng bi NTN E-4R10602  – Bạc đạn NTN E-4R10602  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 780 
  + Độ dày vòng bi (B): 570 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R18401  – Bạc đạn NTN E-4R18401 

  Vòng bi NTN E-4R18401  – Bạc đạn NTN E-4R18401  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 920 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280 
  + Độ dày vòng bi (B): 865 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R13802  – Bạc đạn NTN E-4R13802 

  Vòng bi NTN E-4R13802  – Bạc đạn NTN E-4R13802  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 690 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 
  + Độ dày vòng bi (B): 715 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16406  – Bạc đạn NTN E-4R16406 

  Vòng bi NTN E-4R16406  – Bạc đạn NTN E-4R16406  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 820 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1130 
  + Độ dày vòng bi (B): 800 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R11001  – Bạc đạn NTN E-4R11001 

  Vòng bi NTN E-4R11001  – Bạc đạn NTN E-4R11001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 550 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 800 
  + Độ dày vòng bi (B): 520 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R20001  – Bạc đạn NTN E-4R20001 

  Vòng bi NTN E-4R20001  – Bạc đạn NTN E-4R20001  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1310 
  + Độ dày vòng bi (B): 880 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R14003  – Bạc đạn NTN E-4R14003 

  Vòng bi NTN E-4R14003  – Bạc đạn NTN E-4R14003  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 700 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 930 
  + Độ dày vòng bi (B): 620 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16405  – Bạc đạn NTN E-4R16405 

  Vòng bi NTN E-4R16405  – Bạc đạn NTN E-4R16405  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 820 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1130 
  + Độ dày vòng bi (B): 825 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R11202  – Bạc đạn NTN E-4R11202 

  Vòng bi NTN E-4R11202  – Bạc đạn NTN E-4R11202  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 560 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 680 
  + Độ dày vòng bi (B): 360 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R20002  – Bạc đạn NTN E-4R20002 

  Vòng bi NTN E-4R20002  – Bạc đạn NTN E-4R20002  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360 
  + Độ dày vòng bi (B): 800 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R14205  – Bạc đạn NTN E-4R14205 

  Vòng bi NTN E-4R14205  – Bạc đạn NTN E-4R14205  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1000 
  + Độ dày vòng bi (B): 715 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16403  – Bạc đạn NTN E-4R16403 

  Vòng bi NTN E-4R16403  – Bạc đạn NTN E-4R16403  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 820 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1160 
  + Độ dày vòng bi (B): 840 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R11402  – Bạc đạn NTN E-4R11402 

  Vòng bi NTN E-4R11402  – Bạc đạn NTN E-4R11402  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 570 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 815 
  + Độ dày vòng bi (B): 594 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R20601  – Bạc đạn NTN E-4R20601 

  Vòng bi NTN E-4R20601  – Bạc đạn NTN E-4R20601  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1030 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1380 
  + Độ dày vòng bi (B): 850 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R14501  – Bạc đạn NTN E-4R14501 

  Vòng bi NTN E-4R14501  – Bạc đạn NTN E-4R14501  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 725 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1000 
  + Độ dày vòng bi (B): 700 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R16801  – Bạc đạn NTN E-4R16801 

  Vòng bi NTN E-4R16801  – Bạc đạn NTN E-4R16801  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 840 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1160 
  + Độ dày vòng bi (B): 840 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R12003  – Bạc đạn NTN E-4R12003 

  Vòng bi NTN E-4R12003  – Bạc đạn NTN E-4R12003  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 820 
  + Độ dày vòng bi (B): 575 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi NTN E-4R24002  – Bạc đạn NTN E-4R24002 

  Vòng bi NTN E-4R24002  – Bạc đạn NTN E-4R24002  giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1200 
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1590 
  + Độ dày vòng bi (B): 1050 
  + Khối lượng vòng bi (m): –
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ 0903.313.598 (Mr Tùng) để được tư vấn tốt nhất