Vòng bi RHP

Vòng bi RHP, bạc đạn RHP, vong bi RHP, bac dan RHP chính hãng, giá cạnh tranh, hỗ trợ dịch vụ 24/7, liên hệ với chúng tôi ngay để được báo giá & hỗ trợ …

  • Vòng bi RHP NF317(12317) – Bạc đạn RHP NF317(12317)

    Vòng bi RHP NF317(12317) – Bạc đạn RHP NF317(12317) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF318(12318) – Bạc đạn RHP NF318(12318)

    Vòng bi RHP NF318(12318) – Bạc đạn RHP NF318(12318) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF319(12319) – Bạc đạn RHP NF319(12319)

    Vòng bi RHP NF319(12319) – Bạc đạn RHP NF319(12319) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF320(12320) – Bạc đạn RHP NF320(12320)

    Vòng bi RHP NF320(12320) – Bạc đạn RHP NF320(12320) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 47 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF321(12321) – Bạc đạn RHP NF321(12321)

    Vòng bi RHP NF321(12321) – Bạc đạn RHP NF321(12321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF322(12322) – Bạc đạn RHP NF322(12322)

    Vòng bi RHP NF322(12322) – Bạc đạn RHP NF322(12322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF313(12313) – Bạc đạn RHP NF313(12313)

    Vòng bi RHP NF313(12313) – Bạc đạn RHP NF313(12313) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF217(12217) – Bạc đạn RHP NF217(12217)

    Vòng bi RHP NF217(12217) – Bạc đạn RHP NF217(12217) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF314(12314) – Bạc đạn RHP NF314(12314)

    Vòng bi RHP NF314(12314) – Bạc đạn RHP NF314(12314) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF218(12218) – Bạc đạn RHP NF218(12218)

    Vòng bi RHP NF218(12218) – Bạc đạn RHP NF218(12218) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 30 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315)

    Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF219(12219) – Bạc đạn RHP NF219(12219)

    Vòng bi RHP NF219(12219) – Bạc đạn RHP NF219(12219) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315)

    Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF220(12220) – Bạc đạn RHP NF220(12220)

    Vòng bi RHP NF220(12220) – Bạc đạn RHP NF220(12220) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 34 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF316(12316) – Bạc đạn RHP NF316(12316)

    Vòng bi RHP NF316(12316) – Bạc đạn RHP NF316(12316) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF221(12221) – Bạc đạn RHP NF221(12221)

    Vòng bi RHP NF221(12221) – Bạc đạn RHP NF221(12221) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF222(12222) – Bạc đạn RHP NF222(12222)

    Vòng bi RHP NF222(12222) – Bạc đạn RHP NF222(12222) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF304(12304) – Bạc đạn RHP NF304(12304)

    Vòng bi RHP NF304(12304) – Bạc đạn RHP NF304(12304) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF305(12305) – Bạc đạn RHP NF305(12305)

    Vòng bi RHP NF305(12305) – Bạc đạn RHP NF305(12305) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –

  • Vòng bi RHP NF306(12306) – Bạc đạn RHP NF306(12306)

    Vòng bi RHP NF306(12306) – Bạc đạn RHP NF306(12306) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
    + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
    + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72 mm
    + Độ dày vòng bi (B): 19 mm
    + Khối lượng vòng bi (m): –