Products tagged “bạc đạn NJ409”

 • Vòng bi NSK NJ409 – Bạc đạn NSK NJ409

  Vòng bi NSK NJ409 – Bạc đạn NSK NJ409 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.62kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NJ409(42409) – Bạc đạn ASK NJ409(42409)

  Vòng bi ASK NJ409(42409) – Bạc đạn ASK NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NJ409(42409) – Bạc đạn ZKL NJ409(42409)

  Vòng bi ZKL NJ409(42409) – Bạc đạn ZKL NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NJ409(42409) – Bạc đạn ZKL NJ409(42409)

  Vòng bi ZKL NJ409(42409) – Bạc đạn ZKL NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NJ409(42409) – Bạc đạn RIV NJ409(42409)

  Vòng bi RIV NJ409(42409) – Bạc đạn RIV NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NJ409(42409) – Bạc đạn MRC NJ409(42409)

  Vòng bi MRC NJ409(42409) – Bạc đạn MRC NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NJ409(42409) – Bạc đạn MRC NJ409(42409)

  Vòng bi MRC NJ409(42409) – Bạc đạn MRC NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NJ409(42409) – Bạc đạn FAG NJ409(42409)

  Vòng bi FAG NJ409(42409) – Bạc đạn FAG NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NJ409(42409) – Bạc đạn STEYR NJ409(42409)

  Vòng bi STEYR NJ409(42409) – Bạc đạn STEYR NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NJ409(42409) – Bạc đạn KOYO NJ409(42409)

  Vòng bi KOYO NJ409(42409) – Bạc đạn KOYO NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NJ409(42409) – Bạc đạn SND NJ409(42409)

  Vòng bi SND NJ409(42409) – Bạc đạn SND NJ409(42409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NJ409 – Bạc đạn NACHI NJ409

  Vòng bi NACHI NJ409 – Bạc đạn NACHI NJ409 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –