Products tagged “bạc đạn NU1015”

 • Vòng bi NSK NU1015 – Bạc đạn NSK NU1015

  Vòng bi NSK NU1015 – Bạc đạn NSK NU1015 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 0.731kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi MRC NU1015(32115) – Bạc đạn MRC NU1015(32115)

  Vòng bi MRC NU1015(32115) – Bạc đạn MRC NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU1015(32115) – Bạc đạn STEYR NU1015(32115)

  Vòng bi STEYR NU1015(32115) – Bạc đạn STEYR NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU1015(32115) – Bạc đạn KOYO NU1015(32115)

  Vòng bi KOYO NU1015(32115) – Bạc đạn KOYO NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU1015(32115) – Bạc đạn KOYO NU1015(32115)

  Vòng bi KOYO NU1015(32115) – Bạc đạn KOYO NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU1015(32115) – Bạc đạn FAG NU1015(32115)

  Vòng bi FAG NU1015(32115) – Bạc đạn FAG NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU1015(32115) – Bạc đạn SND NU1015(32115)

  Vòng bi SND NU1015(32115) – Bạc đạn SND NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NU1015(32115) – Bạc đạn ASK NU1015(32115)

  Vòng bi ASK NU1015(32115) – Bạc đạn ASK NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU1015(32115) – Bạc đạn MAC NU1015(32115)

  Vòng bi MAC NU1015(32115) – Bạc đạn MAC NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU1015(32115) – Bạc đạn RIV NU1015(32115)

  Vòng bi RIV NU1015(32115) – Bạc đạn RIV NU1015(32115) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU1015 – Bạc đạn NACHI NU1015

  Vòng bi NACHI NU1015 – Bạc đạn NACHI NU1015 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –