Products tagged “bạc đạn NU328”

 • Vòng bi NSK NU328 – Bạc đạn NSK NU328

  Vòng bi NSK NU328 – Bạc đạn NSK NU328 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 19.6kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi AET NU328(32328) – Bạc đạn AET NU328(32328)

  Vòng bi AET NU328(32328) – Bạc đạn AET NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU328(32328) – Bạc đạn ZKL NU328(32328)

  Vòng bi ZKL NU328(32328) – Bạc đạn ZKL NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU328(32328) – Bạc đạn ZKL NU328(32328)

  Vòng bi ZKL NU328(32328) – Bạc đạn ZKL NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU328(32328) – Bạc đạn RIV NU328(32328)

  Vòng bi RIV NU328(32328) – Bạc đạn RIV NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU328(32328) – Bạc đạn MRC NU328(32328)

  Vòng bi MRC NU328(32328) – Bạc đạn MRC NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU328(32328) – Bạc đạn MAC NU328(32328)

  Vòng bi MAC NU328(32328) – Bạc đạn MAC NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NU328(32328) – Bạc đạn RHP NU328(32328)

  Vòng bi RHP NU328(32328) – Bạc đạn RHP NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU328(32328) – Bạc đạn STEYR NU328(32328)

  Vòng bi STEYR NU328(32328) – Bạc đạn STEYR NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU328(32328) – Bạc đạn STEYR NU328(32328)

  Vòng bi STEYR NU328(32328) – Bạc đạn STEYR NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU328(32328) – Bạc đạn KOYO NU328(32328)

  Vòng bi KOYO NU328(32328) – Bạc đạn KOYO NU328(32328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU328 – Bạc đạn NACHI NU328

  Vòng bi NACHI NU328 – Bạc đạn NACHI NU328 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –