Products tagged “bạc đạn NU412”

 • Vòng bi NSK NU412 – Bạc đạn NSK NU412

  Vòng bi NSK NU412 – Bạc đạn NSK NU412 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.04kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU412(32412) – Bạc đạn ASK NU412(32412)

  Vòng bi ASK NU412(32412) – Bạc đạn ASK NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU412(32412) – Bạc đạn ZKL NU412(32412)

  Vòng bi ZKL NU412(32412) – Bạc đạn ZKL NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU412(32412) – Bạc đạn MAC NU412(32412)

  Vòng bi MAC NU412(32412) – Bạc đạn MAC NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU412(32412) – Bạc đạn RIV NU412(32412)

  Vòng bi RIV NU412(32412) – Bạc đạn RIV NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU412(32412) – Bạc đạn MRC NU412(32412)

  Vòng bi MRC NU412(32412) – Bạc đạn MRC NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU412(32412) – Bạc đạn STEYR NU412(32412)

  Vòng bi STEYR NU412(32412) – Bạc đạn STEYR NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU412(32412) – Bạc đạn KOYO NU412(32412)

  Vòng bi KOYO NU412(32412) – Bạc đạn KOYO NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU412(32412) – Bạc đạn FAG NU412(32412)

  Vòng bi FAG NU412(32412) – Bạc đạn FAG NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU412(32412) – Bạc đạn SND NU412(32412)

  Vòng bi SND NU412(32412) – Bạc đạn SND NU412(32412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU412 – Bạc đạn NACHI NU412

  Vòng bi NACHI NU412 – Bạc đạn NACHI NU412 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –