Products tagged “bạc đạn NU413”

 • Vòng bi NSK NU413 – Bạc đạn NSK NU413

  Vòng bi NSK NU413 – Bạc đạn NSK NU413 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.63kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU413(32413) – Bạc đạn ASK NU413(32413)

  Vòng bi ASK NU413(32413) – Bạc đạn ASK NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU413(32413) – Bạc đạn ZKL NU413(32413)

  Vòng bi ZKL NU413(32413) – Bạc đạn ZKL NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU413(32413) – Bạc đạn MAC NU413(32413)

  Vòng bi MAC NU413(32413) – Bạc đạn MAC NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU413(32413) – Bạc đạn RIV NU413(32413)

  Vòng bi RIV NU413(32413) – Bạc đạn RIV NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU413(32413) – Bạc đạn MRC NU413(32413)

  Vòng bi MRC NU413(32413) – Bạc đạn MRC NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU413(32413) – Bạc đạn STEYR NU413(32413)

  Vòng bi STEYR NU413(32413) – Bạc đạn STEYR NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU413(32413) – Bạc đạn KOYO NU413(32413)

  Vòng bi KOYO NU413(32413) – Bạc đạn KOYO NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU413(32413) – Bạc đạn FAG NU413(32413)

  Vòng bi FAG NU413(32413) – Bạc đạn FAG NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU413(32413) – Bạc đạn SND NU413(32413)

  Vòng bi SND NU413(32413) – Bạc đạn SND NU413(32413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU413 – Bạc đạn NACHI NU413

  Vòng bi NACHI NU413 – Bạc đạn NACHI NU413 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –