Products tagged “vòng bi NU1017”

 • Vòng bi NSK NU1017 – Bạc đạn NSK NU1017

  Vòng bi NSK NU1017 – Bạc đạn NSK NU1017 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 1.01kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi MRC NU1017(32117) – Bạc đạn MRC NU1017(32117)

  Vòng bi MRC NU1017(32117) – Bạc đạn MRC NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU1017(32117) – Bạc đạn STEYR NU1017(32117)

  Vòng bi STEYR NU1017(32117) – Bạc đạn STEYR NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU1017(32117) – Bạc đạn KOYO NU1017(32117)

  Vòng bi KOYO NU1017(32117) – Bạc đạn KOYO NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU1017(32117) – Bạc đạn FAG NU1017(32117)

  Vòng bi FAG NU1017(32117) – Bạc đạn FAG NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU1017(32117) – Bạc đạn SND NU1017(32117)

  Vòng bi SND NU1017(32117) – Bạc đạn SND NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NU1017(32117) – Bạc đạn ASK NU1017(32117)

  Vòng bi ASK NU1017(32117) – Bạc đạn ASK NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU1017(32117) – Bạc đạn MAC NU1017(32117)

  Vòng bi MAC NU1017(32117) – Bạc đạn MAC NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU1017(32117) – Bạc đạn RIV NU1017(32117)

  Vòng bi RIV NU1017(32117) – Bạc đạn RIV NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU1017(32117) – Bạc đạn RIV NU1017(32117)

  Vòng bi RIV NU1017(32117) – Bạc đạn RIV NU1017(32117) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU1017 – Bạc đạn NACHI NU1017

  Vòng bi NACHI NU1017 – Bạc đạn NACHI NU1017 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –