Products tagged “vòng bi NU1028”

 • Vòng bi NSK NU1028 – Bạc đạn NSK NU1028

  Vòng bi NSK NU1028 – Bạc đạn NSK NU1028 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.87kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi MRC NU1028(32128) – Bạc đạn MRC NU1028(32128)

  Vòng bi MRC NU1028(32128) – Bạc đạn MRC NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU1028(32128) – Bạc đạn STEYR NU1028(32128)

  Vòng bi STEYR NU1028(32128) – Bạc đạn STEYR NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU1028(32128) – Bạc đạn KOYO NU1028(32128)

  Vòng bi KOYO NU1028(32128) – Bạc đạn KOYO NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU1028(32128) – Bạc đạn FAG NU1028(32128)

  Vòng bi FAG NU1028(32128) – Bạc đạn FAG NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU1028(32128) – Bạc đạn SND NU1028(32128)

  Vòng bi SND NU1028(32128) – Bạc đạn SND NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NU1028(32128) – Bạc đạn ASK NU1028(32128)

  Vòng bi ASK NU1028(32128) – Bạc đạn ASK NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU1028(32128) – Bạc đạn MAC NU1028(32128)

  Vòng bi MAC NU1028(32128) – Bạc đạn MAC NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU1028(32128) – Bạc đạn MAC NU1028(32128)

  Vòng bi MAC NU1028(32128) – Bạc đạn MAC NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU1028(32128) – Bạc đạn RIV NU1028(32128)

  Vòng bi RIV NU1028(32128) – Bạc đạn RIV NU1028(32128) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU1028 – Bạc đạn NACHI NU1028

  Vòng bi NACHI NU1028 – Bạc đạn NACHI NU1028 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –