Products tagged “vòng bi NU2316”

 • Vòng bi NSK NU2316 – Bạc đạn NSK NU2316

  Vòng bi NSK NU2316 – Bạc đạn NSK NU2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 5.9kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU2316(32616) – Bạc đạn ASK NU2316(32616)

  Vòng bi ASK NU2316(32616) – Bạc đạn ASK NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU2316(32616) – Bạc đạn ZKL NU2316(32616)

  Vòng bi ZKL NU2316(32616) – Bạc đạn ZKL NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU2316(32616) – Bạc đạn RIV NU2316(32616)

  Vòng bi RIV NU2316(32616) – Bạc đạn RIV NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NU2316(32616) – Bạc đạn RHP NU2316(32616)

  Vòng bi RHP NU2316(32616) – Bạc đạn RHP NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU2316(32616) – Bạc đạn MAC NU2316(32616)

  Vòng bi MAC NU2316(32616) – Bạc đạn MAC NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU2316(32616) – Bạc đạn MAC NU2316(32616)

  Vòng bi MAC NU2316(32616) – Bạc đạn MAC NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2316(32616) – Bạc đạn SYEYR NU2316(32616)

  Vòng bi SYEYR NU2316(32616) – Bạc đạn SYEYR NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2316(32616) – Bạc đạn SYEYR NU2316(32616)

  Vòng bi SYEYR NU2316(32616) – Bạc đạn SYEYR NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU2316(32616) – Bạc đạn KOYO NU2316(32616)

  Vòng bi KOYO NU2316(32616) – Bạc đạn KOYO NU2316(32616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU2316 – Bạc đạn NACHI NU2316

  Vòng bi NACHI NU2316 – Bạc đạn NACHI NU2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –