Products tagged “vòng bi NU416”

 • Vòng bi NSK NU416 – Bạc đạn NSK NU416

  Vòng bi NSK NU416 – Bạc đạn NSK NU416 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 7.36kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU416(32416) – Bạc đạn ASK NU416(32416)

  Vòng bi ASK NU416(32416) – Bạc đạn ASK NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU416(32416) – Bạc đạn ZKL NU416(32416)

  Vòng bi ZKL NU416(32416) – Bạc đạn ZKL NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU416(32416) – Bạc đạn MAC NU416(32416)

  Vòng bi MAC NU416(32416) – Bạc đạn MAC NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU416(32416) – Bạc đạn RIV NU416(32416)

  Vòng bi RIV NU416(32416) – Bạc đạn RIV NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU416(32416) – Bạc đạn MRC NU416(32416)

  Vòng bi MRC NU416(32416) – Bạc đạn MRC NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU416(32416) – Bạc đạn STEYR NU416(32416)

  Vòng bi STEYR NU416(32416) – Bạc đạn STEYR NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU416(32416) – Bạc đạn KOYO NU416(32416)

  Vòng bi KOYO NU416(32416) – Bạc đạn KOYO NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU416(32416) – Bạc đạn FAG NU416(32416)

  Vòng bi FAG NU416(32416) – Bạc đạn FAG NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU416(32416) – Bạc đạn SND NU416(32416)

  Vòng bi SND NU416(32416) – Bạc đạn SND NU416(32416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU416 – Bạc đạn NACHI NU416

  Vòng bi NACHI NU416 – Bạc đạn NACHI NU416 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –