Products tagged “vòng bi NU426”

 • Vòng bi NSK NU426 – Bạc đạn NSK NU426

  Vòng bi NSK NU426 – Bạc đạn NSK NU426 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 39.6kg
  + Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất

 • Vòng bi ASK NU426(32426) – Bạc đạn ASK NU426(32426)

  Vòng bi ASK NU426(32426) – Bạc đạn ASK NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL NU426(32426) – Bạc đạn ZKL NU426(32426)

  Vòng bi ZKL NU426(32426) – Bạc đạn ZKL NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MAC NU426(32426) – Bạc đạn MAC NU426(32426)

  Vòng bi MAC NU426(32426) – Bạc đạn MAC NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NU426(32426) – Bạc đạn RIV NU426(32426)

  Vòng bi RIV NU426(32426) – Bạc đạn RIV NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi MRC NU426(32426) – Bạc đạn MRC NU426(32426)

  Vòng bi MRC NU426(32426) – Bạc đạn MRC NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR NU426(32426) – Bạc đạn STEYR NU426(32426)

  Vòng bi STEYR NU426(32426) – Bạc đạn STEYR NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi KOYO NU426(32426) – Bạc đạn KOYO NU426(32426)

  Vòng bi KOYO NU426(32426) – Bạc đạn KOYO NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NU426(32426) – Bạc đạn FAG NU426(32426)

  Vòng bi FAG NU426(32426) – Bạc đạn FAG NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND NU426(32426) – Bạc đạn SND NU426(32426)

  Vòng bi SND NU426(32426) – Bạc đạn SND NU426(32426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI NU426 – Bạc đạn NACHI NU426

  Vòng bi NACHI NU426 – Bạc đạn NACHI NU426 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –